Jak donosi hiszpańska federacja związków transportowych Fenadismer, Komisja Europejska uznała, że wymóg posiadania rachunku za hotel na pokładzie ciężarówki jest niezgodny z prawem unijnym.

Nowe przepisy hiszpański rząd wprowadził w odpowiedzi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 grudnia 2017 r., który potwierdził legalność kar nakładanych przez niektóre kraje w Europie za odbieranie regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe. Zakaz spędzania przez kierowcę 45-godzinnego odpoczynku obowiązuje w Hiszpanii od 21 lutego br., a niespełna miesiąc później tamtejszy resort transportu opublikował specjalny protokół kontroli. Zgodnie z jego wytycznymi, agenci Gwardii Cywilnej jako potwierdzenia odbycia 45-godzinnego odpoczynku poza kabiną, mają wymagać rachunku za hotel.

Wymóg ten został jednak negatywnie oceniony przez Komisję Europejską w trakcie posiedzenia Komitetu ds. Transportu Drogowego na początku kwietnia.
Zdaniem Komisji „funkcjonariusze kontrolujący nie powinni wymagać dodatkowych dokumentów, które nie są przewidziane przez odpowiednie prawodawstwo UE (takie jak rachunki hotelowe) w celu potwierdzenia odbycia regularnego tygodniowego odpoczynku zgodnie z przepisami” – wynika z komunikatu hiszpańskiej federacji.

Komisja zapowiedziała również stworzenie odpowiednich wytycznych dotyczących kontroli regularnego tygodniowego odpoczynku na podstawie rozporządzenia (WE) 561/2006. Zostaną one przekazane krajom członkowskim i powinny być stosowane przez odpowiednie służby kontrolne w każdym z nich.

YouTube